Džuhův svět

Džuhá - osobní stránky zaměřené na Střední a Blízký východ

Středověk

Frankové (Alláh se od nich odvrať!) nemají žádnou ctnost, kterou se člověk honosí, vyjma statečnosti.

Usáma Ibn Munkiz

Toto období Abbásovského chalífátu je numismaticky jasně definováno. Začíná  všeobecnou měnovou reformou provedenou chalífou al-Macmunem, dokončenou jeho následovníkem al‑Mu´tasimem; a končí postupným převzetím moci v Bagdádu Bůjovci v roce 946. Během tohoto období se vytvořil uniformní styl mincí, který nepodléhal žádným zásadním změnám a ve svých hlavních principech plynule přešel do používání dalších střídajících se dynastií. V tomto období se etabloval klasický islámský mincovní systém.

Mapa míst pravděpodobně navštívených Rabbim Benjaminem z Tudely

Benjamin_of_Tudela_r

Popis některých navštívených míst je poněkud zmatený a nejasný a tato mapa je pouze pravděpodobné zobrazení rabbiho cest. Zmatené a sporné jsou zejména popisy pouštních oblastí Arabského poloostrova a vzdálených krajů v Íránu.

Cesty Rabbi Benjamina blahé paměti
 
Vážení návštěvní, stránky jsou ve výstavbě - omluvte proto prosím nedostatky. Váš Džuhá