Džuhův svět

Džuhá - osobní stránky zaměřené na Střední a Blízký východ

Starověký Přední Východ

         Mezi nejhmatatelnější výhody, které Římu přineslo vybudování jeho rozsáhlého impéria, patří bezesporu zajištění značných nalezišť nerostných surovin, potřebných k zajištění stále stoupajících požadavků římské společnosti. Přestože je Itálie bohatá na naleziště železné rudy, nemohla zajistit dostatečnou produkci ostatních kovů, které vyžadovalo římské mincovnictví a rapidně rostoucí snaha římských elit o vyjádření sociální stratifikace prostřednictvím vlastnictví luxusních předmětů.

Posledni komentare
09.12.2014 12:47:05: Investiční zlato- prodávejte.. http://www.investicnizlato.cz/vykup smiley${1}smiley${1}
19.06.2014 15:06:39: Investujte do zlata, je to zlatý důl.. smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1} http://www.zlatak.cz/

         Mýtický cyklus o Kumarbim je spojením třech nezávislých skladeb (Vládci nebes, Chedammu, Zpěv o Ullikummim), které jsou spolu volně tématicky spojené. Původně se jedná snad o churritské mýty, ale většina původních churritských pramenů je málo známá a poškozená. Cyklus je lépe zachovalý na chetitských, západosemitských a mezopotamských tabulkách, ale o míře přepracování neexistuje mezi jednotlivými badateli shoda.

Posledni komentare
11.11.2009 19:47:49: moc husty zase mam o kolecko vic dekujusmiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}

Helénismus jako fenomén

         Přestože bývá helénismus často v novověkém vědomí chápán jako období úpadku a doznívání klasického Řecka, jednalo se ve skutečnosti o dobu, kdy se řecká kultura stala spojující silou tehdejší světové civilizace. Je sice pravdou, že v helénismu (tedy zhruba posledních třech stoletích před Kristem) byla již forma řecké kultury daná jejím vrcholem v klasickém řeckém období, ale právě za helénismu se tato forma stala platnou normou pro celé Středomoří a Blízký východ, jež tak byly spojeny v jednu civilizační oblast spojenou komunikačními a kulturními pouty. Tato pouta fungovala v podobě ptolemaiovské či seleukovské říše téměř tři sta let a nepřímo pak pokračovala ještě v rámci římského císařství. Helénismus nelze tedy v žádném případě označit jako nějaké přechodné období.

Esej o vývoji představ o legendárním starověkém králi z 24. století př.n.l. v chápání jeho následovníků.
Posledni komentare
04.11.2008 19:55:30: Pěkný článek smiley${1} pomohl mi při učení dějepisu...smiley${1}
 
Vážení návštěvní, stránky jsou ve výstavbě - omluvte proto prosím nedostatky. Váš Džuhá