Džuhův svět

Džuhá - osobní stránky zaměřené na Střední a Blízký východ

Pákistán

          Hraniční spor o Kašmír mezi Indií a Pákistánem vznikl současně s rozdělením bývalé Britské Indie na tyto dva státy v roce 1947. Jedná se tedy o jednu z nejtrvalejších krizí mezinárodních vztahů na světě. Za tuto dobu samozřejmě prošel konflikt různými fázemi eskalace a postupného uklidňování, ale ani jedna ze zainteresovaných stran nikdy nerezignovala na své požadavky a obě byly vždy připraveny hájit své zájmy pomocí násilí.

 
Vážení návštěvní, stránky jsou ve výstavbě - omluvte proto prosím nedostatky. Váš Džuhá