Džuhův svět

Džuhá - osobní stránky zaměřené na Střední a Blízký východ

Orientální poezie

Nizár Kabbání - Balkis

Básně bezesporu nejpopulárnějšího moderního arabského básníka vyšly konečně i v češtině – v překladu Jaromíra Hajského je vydalo nakladatelství Dar ibn Rušd.

Balkis je možná nejznámější Kabbáního báseň věnovaná jeho irácké manželce Balqis Al Rawi, která byla zabita během útoku na iráckou ambasádu za Libanonské občanské války 15. prosince 1982 - tedy přesně před 24 roky.

Originální verzi básně můžete nalézt zde: http://nizar.ealwan.com/poet.php?action=fullnews&showcomments=1&id=73

Balkis

 

A já ti děkuji za tvou lásku

vždyť je to můj poslední zázrak

když doba zázraků už pominula

A já ti děkuji za tvou lásku

to ona mě číst a psát naučila

to ona mi ta nejkrásnější slova dala

to ona pláče na mé hrudi

když se nebesa rozplakala

A já ti děkuji za tvou lásku

za vějíř a paví pero

za vodu a mátu peprnou

za růžový oblak jenž si znenadání

nad rovníkem pluje

za překvapení jež zmátla všechny proroky

A já ti děkuji za poezii jež zaměstnává svět

a loupí palmové háje

A já ti děkuji za každou minutu

jež mi v té skoupé době dopřály tvé oči

A já ti děkuji za hodiny bláznovství a vzdoru

za plody ze stromu neskutečna

A já ti děkuji za všechny roky tvé lásky

za podzimy a také zimy

za všechna oblačna i jasna

za její vždy nevyzpytatelnou oblohu

A já ti děkuji za čas pláče

a dobu dlouhé pohody

A já ti děkuji za to krásné smutnění

jež mi v okamžiku smazalo ostatní ženy

a zahubilo nejkrásnější vzpomínky

A já ti z hloubi duše děkuji

že jsi z knih víry a modliteb vystoupila

A já ti děkuji za tvůj bok

jenž v objemu mých snů a představ přišel

za tvoji tvář jež se jako ptáče

mezi mými sešity a záznamníky usadila

A já ti děkuji že sídlíš v mých básních

děkuji ti že jsi na mých prstech ulpěla

děkuji že jsi v mém žití

A já ti děkuji za tvou lásku

jež mi zvěstování dala před všemi věřícími

králem mě zvolila

a korunu mi nasadila

A já ti děkuji

za ty dny procházek pod kupolemi oblak

a smutných vod v říjnu

za všechny hodiny blouznění

a všechny hodiny jistoty

a já děkuji tvým očím jež cestují

až na ostrovy fialek a nostalgie

A já ti děkuji za všechny ty roky jež minuly

za ty nejkrásnější roky

 

A já ti děkuji za tvou lásku

je to můj nejdražší, můj nejvěrnější přítel

Žádné komentáře
 
Vážení návštěvní, stránky jsou ve výstavbě - omluvte proto prosím nedostatky. Váš Džuhá