Džuhův svět

Džuhá - osobní stránky zaměřené na Střední a Blízký východ

Orientální poezie

Ghazel ( غزل ) se během vývoje islámské poezie stal bezesporu jejím nejrozšířenějším projevem a prakticky každý básník složil alespoň nějaký.

Básně bezesporu nejpopulárnějšího moderního arabského básníka vyšly konečně i v češtině – v překladu Jaromíra Hajského je vydalo nakladatelství Dar ibn Rušd.

Balkis je možná nejznámější Kabbáního báseň věnovaná jeho irácké manželce Balqis Al Rawi, která byla zabita během útoku na iráckou ambasádu za Libanonské občanské války 15. prosince 1982 - tedy přesně před 24 roky.

Originální verzi básně můžete nalézt zde: http://nizar.ealwan.com/poet.php?action=fullnews&showcomments=1&id=73

Text je přejat z knihy Květy nevadnoucí - poklady středověkého písemnictví všech národů Evropy i Asie od Otakara Dorazila, kterou vydala Společnost Čs. Červeného kříže v roce 1947 a jejíž velmi salátové vydání se mi podařilo objevit v jednom antikvariátu.
 
Vážení návštěvní, stránky jsou ve výstavbě - omluvte proto prosím nedostatky. Váš Džuhá