Džuhův svět

Džuhá - osobní stránky zaměřené na Střední a Blízký východ

Maghreb

Do Downloadu jsem přidal politický manifest dárfúrského povstaleckého hnutí Justice and Equality Movement. Povstalecká hnutí v Dárfúru (i v Súdánu obecně) většinou nemají jasný politický program (samozřejmě kromě podílu na vládě a bohatství z těžby ropy), ale převážně islamistické hnutí JEM je výjimkou.
The Black Book.pdf, (1.13MB)

Politický manifest povstalců v Súdánu. Přestože autor, nebo spíš autoři, zůstali anonymní, bývá autorství připisováno islamistickým skupinám okolo Hassana al-Turábího, přestože to vůdci těchto skupin i sám Hassan al-Turábí popírají. Ten dlouhou dobu patřil k předním osobám ve státě; během pobytu Usámy bin Ládina v Súdánu s ním úzce spolupracoval a až do března 2004 byl druhým nejvyšším představitelem Súdánu, hned po prezidentu Omaru Hasanovi Ahmedovi al-Baširovi. V roce 2004 však byl zatčen a propuštěn byl až v červnu 2005. Důvodem bylo pravděpodobně právě jeho napojení na islamistické kruhy zapojené do povstaleckého hnutí JEM (Justice and Equality Movement). Černá kniha je považována za politickou deklaraci zájmů právě tohoto hnutí.

Politická vyhraněnost a jasně definovaný program je nejvýraznější rozdíl od SLA (Sudan Liberation Army), která je zaměřená spíše na vojenskou strukturu a rozsáhlé akce, aniž by definovali své politické cíle. Přestože se obě hlavní povstalecké skupiny 20. ledna 2006 formálně sjednotily do Aliance revolučních sil Západního Súdánu (Alliance of Revolutionary Forces of West Sudan), při jednání i nadále většinou postupují samostatně.

EU a Maroko.pdf, (120.46kB)

Stručný přehled nejnovějšího vývoje vztahů Evropské unie a Maroka s krátkým historicko ekonomickým úvodem. Čerpal jsem z oficiálních údajů EU:

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/morocco/intro/index.htm

Humanitární krize v Dárfúru.pdf, (1.11MB)

Humanitární krize v Dárfúru je má bakalářská práce, kterou jsem obhájil u státnic 2006

Práce se zaměřuje na historické, politické, ekonomické, kulturní a etnicko-náboženské pozadí této humanitární katastrofy. Velká pozornost je věnována vývoji konfliktu od jeho prapočátků až do propuknutí Súdánsko-Čadské války v květnu 2006, kdy byla práce sepsána. Podstatná část se zaměřuje na identifikace jednotlivých aktérů a jejich role. Hlavními pramenem byla komparace oficiálních textů se zprávami humanitárních organizací (jejichž působení jsem se snažil zmapovat, nebo alespoň nastínit).

 
Vážení návštěvní, stránky jsou ve výstavbě - omluvte proto prosím nedostatky. Váš Džuhá