Džuhův svět

Džuhá - osobní stránky zaměřené na Střední a Blízký východ

Džuhá

Tento příběh je obdobou předchozího příběhu o Hodžovi, který ztratil svého osla a prozpěvuje si při jeho hledání. Tento příběh je převzat z knihy Muhammada Sábita نوادر جحا
Hodža Nasreddin je hrdina osmanských Turků, ale jeho příběhy jsou velmi podobné Džuhovým. Někdy záleží jen na osobě, která příběh zpracovala a zapsala.
 
Vážení návštěvní, stránky jsou ve výstavbě - omluvte proto prosím nedostatky. Váš Džuhá