Džuhův svět

Džuhá - osobní stránky zaměřené na Střední a Blízký východ

Archeologie

Islámské domové prostředí

V islámském prostředí je podoba domu ovlivněna nejrůznějšími faktory; zejména podobou klimatu a geografickým faktorem (většina území je aridní, ale i mediteránní jako například v Maghrebu nebo na pobřeží Levanty či horské – Kazachstán), dostupností materiálů (v horských oblastech stavby z kamene, roubené a hrázděné domy při pobřeží Kaspického moře – oblast Mazandarán v Íránu, domy z nabíjené hlíny a pálených cihel – nejčastější v aridních oblastech).

Výstavba z nabíjené hlíny a sušených cihel umožňuje velmi rychlou výstavbu a přestavbu. Hlína nebývá používána samostatně, ale obvykle míšená s jiným materiálem, nejčastěji štěrkem (nazývaná pisé de terre nebo jednoduše pisé, v africkém prostředí banco), vápnem (obvyklé v Andalusii, kde je tento způsob výstavby nazýván tábíja) či řezankou (například v Jazdu v Íránu). Klasické pálené cihly jsou poměrně málo obvyklé (vyskytují se například ve Fustátu v Egyptě nebo v severním Maroku), poněkud častější je použití cihel pálených při nižších teplotách, které mají lepší trvanlivost než pouze sušené. Použití hlíny v architektuře má sice celou řadu výhod (snadné zpracování, minimální náklady, dostupnost stavebního materiálu, možnost velmi rychlé výstavby) ale tato výstavba bývá málokdy zachována. Důvodem nemusí být vždy menší odolnost vůči působení podnebí, ale i časté planýrky a nová přestavba na původních stavebních parcelách (příkladem je fátimovská Káhira, z níž se zachovalo pouze několik mešit a téměř všechny původní budovy byly strženy). Použití lepenice samozřejmě není fenoménem typickým pouze pro islámské prostředí, ale prakticky celosvětovým. 
Kromě rozdílů v použitých materiálech existuje velká diferenciace v závislosti na sociálních aspektech a rozdílech. Nejpatrnější jsou rozdíly mezi městským a vesnickým domem a rozdíly vyplývající z profesního zaměření obyvatelstva. Úplně samostatnou kategorii tvoří nomádské domy. Lokální kulturní a stavební tradice jsou často těžko rozpoznatelné, poněkud patrnější je vliv islámu jako jednotícího prvku (někdy tento vliv působí až proti funkčnosti architektury, to lze sledovat například na výstavbě tradičních islámských domů s plochou střechou v horských oblastech Maroka). Předobraz domů s plochou střechou se někdy hledá v podobě Muhammadova domu, což však není zcela prokázáno. S islámem částečně souvisí i rozdělení domu na mužskou a ženskou část, i když toto dělení většinou vychází z místních tradic a rozhodně není pro islám univerzální.
 
Čerpáno z přednášek z předmětu KAR/ISLAM Islámská archeologie, přednášející Mgr. Karel Nováček, PhD.
Žádné komentáře
 
Vážení návštěvní, stránky jsou ve výstavbě - omluvte proto prosím nedostatky. Váš Džuhá