Džuhův svět

Džuhá - osobní stránky zaměřené na Střední a Blízký východ

Archeologie

Někdy kolem roku 1350 př. n. l. se rozhodl vládce 18. egyptské dynastie Achenaton založit nové sídelní město na východním břehu Nilu, nějakých 275 km severozápadně od Théb. Město, založené ve čtvrtém roce Achenatonovi vlády na úplně nové lokalitě, dostalo název „Horizont slunečního disku“ (Achetaton). Po smrti Achenatona byl ambiciózní projekt opuštěn a teprve rozestavěné město bylo ponecháno zániku. Tyto události bývají obvykle vysvětlovány jako politický krok ve snaze oslabit vliv kultu thébského boha Amona a jeho kněží. Takovéto vysvětlení je však poněkud banální a opomíjí skutečnost, že zakládání nových měst je běžně se opakující civilizační fenomén, který nebyl nijak neobvyklý ani ve starověkém Egyptě. Také Achenatonův otec, Amenohotep III., započal s budováním rozsáhlého městského osídlení západně od Théb, v Malkatě.

V islámském prostředí je podoba domu ovlivněna nejrůznějšími faktory; zejména podobou klimatu a geografickým faktorem (většina území je aridní, ale i mediteránní jako například v Maghrebu nebo na pobřeží Levanty či horské – Kazachstán), dostupností materiálů (v horských oblastech stavby z kamene, roubené a hrázděné domy při pobřeží Kaspického moře – oblast Mazandarán v Íránu, domy z nabíjené hlíny a pálených cihel – nejčastější v aridních oblastech).

 
Vážení návštěvní, stránky jsou ve výstavbě - omluvte proto prosím nedostatky. Váš Džuhá