Džuhův svět

Džuhá - osobní stránky zaměřené na Střední a Blízký východ

Homepage

Za vlády abbásovského chalífy

Za vlády abbásovského chalífy al-Ma´múna se v ulicích Bagdádu objevil proslulý šibal jménem Džuhá a začal o sobě prohlašovat, že je prorokem. Chalífa, pravověrný muslim, ctil nade vše zvěstování skrze proroka Muhammada. Když se doslechl o muži, který se vydává za nového proroka, pln hněvu nad takovou drzostí si jej nechal předvést.

"Tak ty tedy tvrdíš, žes byl seslán Alláhem jako prorok? To jistě dovedeš dělat i zázraky. Ukaž mi nějaký."

"Dovedu všechno, co si jen budeš přát, Kníže věřících. Stačí jen poručit," odpověděl drzý Džuhá.

"Výborně," skočil mu uštěpačně do řeči chalífa. "Vidíš támhle ten zámek! Je bez klíče. Otevři jej."

Ale Džuhá byl protřelý jako šakal. Zatvářil se dotčeně a vykřikl: "Ale Kníže věřících! Já jsem prorok a ne  zámečník!"

Žádné komentáře
 
Vážení návštěvní, stránky jsou ve výstavbě - omluvte proto prosím nedostatky. Váš Džuhá