Džuhův svět

Džuhá - osobní stránky zaměřené na Střední a Blízký východ

Homepage

Hodža Nasreddin ztratil milovaného

Hodža Nasreddin je hrdina osmanských Turků, ale jeho příběhy jsou velmi podobné Džuhovým. Někdy záleží jen na osobě, která příběh zpracovala a zapsala.
Hodža Nasreddin ztratil milovaného osla. Jak ho hledal, zvesela si prozpěvoval. Lidé se divili:

"Je to ale zvláštní člověk. Když se nějakému chuďasovi ztratí osel, většinou si nezpívá, ale hořce pláče."

Hodža to zaslechl a povídá:

"Nestarejte se, lidé. Mám ještě naději, že můj osel zaběhl támhle do křoví. Ale jestli ho tam nenajdu, to teprve uslyšíte, jak dokáže Hodža Nasreddin hořce zavýt!"

Žádné komentáře
 
Vážení návštěvní, stránky jsou ve výstavbě - omluvte proto prosím nedostatky. Váš Džuhá