Džuhův svět

Džuhá - osobní stránky zaměřené na Střední a Blízký východ

Download

Humanitární krize v Dárfúru

Humanitární krize v Dárfúru.pdf, (1.11MB)

Humanitární krize v Dárfúru je má bakalářská práce, kterou jsem obhájil u státnic 2006

Práce se zaměřuje na historické, politické, ekonomické, kulturní a etnicko-náboženské pozadí této humanitární katastrofy. Velká pozornost je věnována vývoji konfliktu od jeho prapočátků až do propuknutí Súdánsko-Čadské války v květnu 2006, kdy byla práce sepsána. Podstatná část se zaměřuje na identifikace jednotlivých aktérů a jejich role. Hlavními pramenem byla komparace oficiálních textů se zprávami humanitárních organizací (jejichž působení jsem se snažil zmapovat, nebo alespoň nastínit).

Žádné komentáře
 
Vážení návštěvní, stránky jsou ve výstavbě - omluvte proto prosím nedostatky. Váš Džuhá