Džuhův svět

Džuhá - osobní stránky zaměřené na Střední a Blízký východ

Homepage

          Hraniční spor o Kašmír mezi Indií a Pákistánem vznikl současně s rozdělením bývalé Britské Indie na tyto dva státy v roce 1947. Jedná se tedy o jednu z nejtrvalejších krizí mezinárodních vztahů na světě. Za tuto dobu samozřejmě prošel konflikt různými fázemi eskalace a postupného uklidňování, ale ani jedna ze zainteresovaných stran nikdy nerezignovala na své požadavky a obě byly vždy připraveny hájit své zájmy pomocí násilí.

Někdy kolem roku 1350 př. n. l. se rozhodl vládce 18. egyptské dynastie Achenaton založit nové sídelní město na východním břehu Nilu, nějakých 275 km severozápadně od Théb. Město, založené ve čtvrtém roce Achenatonovi vlády na úplně nové lokalitě, dostalo název „Horizont slunečního disku“ (Achetaton). Po smrti Achenatona byl ambiciózní projekt opuštěn a teprve rozestavěné město bylo ponecháno zániku. Tyto události bývají obvykle vysvětlovány jako politický krok ve snaze oslabit vliv kultu thébského boha Amona a jeho kněží. Takovéto vysvětlení je však poněkud banální a opomíjí skutečnost, že zakládání nových měst je běžně se opakující civilizační fenomén, který nebyl nijak neobvyklý ani ve starověkém Egyptě. Také Achenatonův otec, Amenohotep III., započal s budováním rozsáhlého městského osídlení západně od Théb, v Malkatě.

         Mezi nejhmatatelnější výhody, které Římu přineslo vybudování jeho rozsáhlého impéria, patří bezesporu zajištění značných nalezišť nerostných surovin, potřebných k zajištění stále stoupajících požadavků římské společnosti. Přestože je Itálie bohatá na naleziště železné rudy, nemohla zajistit dostatečnou produkci ostatních kovů, které vyžadovalo římské mincovnictví a rapidně rostoucí snaha římských elit o vyjádření sociální stratifikace prostřednictvím vlastnictví luxusních předmětů.

Posledni komentare
09.12.2014 12:47:05: Investiční zlato- prodávejte.. http://www.investicnizlato.cz/vykup smiley${1}smiley${1}
19.06.2014 15:06:39: Investujte do zlata, je to zlatý důl.. smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1} http://www.zlatak.cz/

         Mýtický cyklus o Kumarbim je spojením třech nezávislých skladeb (Vládci nebes, Chedammu, Zpěv o Ullikummim), které jsou spolu volně tématicky spojené. Původně se jedná snad o churritské mýty, ale většina původních churritských pramenů je málo známá a poškozená. Cyklus je lépe zachovalý na chetitských, západosemitských a mezopotamských tabulkách, ale o míře přepracování neexistuje mezi jednotlivými badateli shoda.

Posledni komentare
11.11.2009 19:47:49: moc husty zase mam o kolecko vic dekujusmiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}

Helénismus jako fenomén

         Přestože bývá helénismus často v novověkém vědomí chápán jako období úpadku a doznívání klasického Řecka, jednalo se ve skutečnosti o dobu, kdy se řecká kultura stala spojující silou tehdejší světové civilizace. Je sice pravdou, že v helénismu (tedy zhruba posledních třech stoletích před Kristem) byla již forma řecké kultury daná jejím vrcholem v klasickém řeckém období, ale právě za helénismu se tato forma stala platnou normou pro celé Středomoří a Blízký východ, jež tak byly spojeny v jednu civilizační oblast spojenou komunikačními a kulturními pouty. Tato pouta fungovala v podobě ptolemaiovské či seleukovské říše téměř tři sta let a nepřímo pak pokračovala ještě v rámci římského císařství. Helénismus nelze tedy v žádném případě označit jako nějaké přechodné období.

Charakter tureckého nacionalismu je dán především vlivy kemalismu, který se projevil při založení současné Turecké republiky a jejím uspořádání.
Posledni komentare
19.03.2021 09:07:15: Dobrý den, zrovna do Turecka se chystáme na dovolenou až to bude možné je to pěkná země. Je tam spou...
25.11.2007 11:00:13: Fajné stránky!!!smiley${1}smiley${1}
V Downloadu je pro arabofily ke shlédnutí výtah z již klasické Učebnice spisovné arabštiny od profesora Karla Petráčka, SPN 1965.

První díl slavné Alexandrijské trilogie (Alexandrie ... Proč?, Egyptský příběh, Alexandrie opět a navždy) egyptského režiséra Júsufa Chahina. V hlavních rolích Ahmed Zaki a Naqlaa Fathy.

 

 

Ghazel ( غزل ) se během vývoje islámské poezie stal bezesporu jejím nejrozšířenějším projevem a prakticky každý básník složil alespoň nějaký.

V islámském prostředí je podoba domu ovlivněna nejrůznějšími faktory; zejména podobou klimatu a geografickým faktorem (většina území je aridní, ale i mediteránní jako například v Maghrebu nebo na pobřeží Levanty či horské – Kazachstán), dostupností materiálů (v horských oblastech stavby z kamene, roubené a hrázděné domy při pobřeží Kaspického moře – oblast Mazandarán v Íránu, domy z nabíjené hlíny a pálených cihel – nejčastější v aridních oblastech).

„Sklenička a cigára“ je klasický egyptský film natočený režisérem Niazi Mustafou roku 1955.

Když jsem včera večer vkládal úvahu o osmanské literatuře, napadlo mě zkontrolovat, zda již nevyšel nějaký ten český překládek knihy Orhana Pamuka. A vskutku vyšel: Istanbul - Vzpomínky na město (BB Art).

Zamyšlení nad přístupem k turecké literatuře. V českém prostředí je turecká literatura (jak klasická tak moderní) v podstatě neznámá. Hlavním problémem je samozřejmě její nedostupnost. Z osmanské literatury jsou v podstatě přeloženy pouze paměti Osmana Agy z Temešváru - Ve stínu kříže, které do češtiny přeložil Petr Štěpánek (Brody, Praha 2001). Ani s moderní tureckou literaturou (od reforem Tanzimatu) není situace o mnoho lepší. Poněkud lepší je to s překlady do slovenštiny. Doufejme, že v nejbližší době dojde k obratu k lepšímu, zvláště po letošním udělení Nobelovy ceny tureckému autoru Orhanu Pamukovi.

Černí Židé 

Termín černí (nebo černošští) Židé odkazuje na celou řadu náboženských a etnických skupin.

            Černoch může být Židem od narození (židovským rodičům), náboženskou praxí, konverzí nebo etnickou identifikací (pokud některý z rodičů praktikoval judaismus). Nejčastěji se však pod tímto výrazem rozumí Beta Israel, starobylá černá hebrejská komunita z Ethiopie, jejíž příslušníci bývají označováni jako Falašové.

            Posledním možným výkladem tohoto výrazu je starověká skupina malabarských Židů, žijících v indickém státě Kochin, dnešní Kerala. Označení „černí“ je použito pro odlišení od „bílých“ přistěhovalců z patnáctého století, zvaných též „Paradesi“. Černí kochinští Židé odvozují svůj původ již z dob krále Šalamouna a v současnosti zůstává v Indii pouze velmi malá malabarská komunita s jedinou synagogou a většina jejich příslušníků přesídlila do Izraele.

Nahrál jsem ke ztažení alžírskou kuchařku, ale upozorňuji, že jsem zatím žádný recept nezkoušel, takže nemůžu hodnotit. Pokud něco vyzkoušíte, tak napište prosím do komentářů jak to dopadlo. Díky

Frankové (Alláh se od nich odvrať!) nemají žádnou ctnost, kterou se člověk honosí, vyjma statečnosti.

Usáma Ibn Munkiz

Toto období Abbásovského chalífátu je numismaticky jasně definováno. Začíná  všeobecnou měnovou reformou provedenou chalífou al-Macmunem, dokončenou jeho následovníkem al‑Mu´tasimem; a končí postupným převzetím moci v Bagdádu Bůjovci v roce 946. Během tohoto období se vytvořil uniformní styl mincí, který nepodléhal žádným zásadním změnám a ve svých hlavních principech plynule přešel do používání dalších střídajících se dynastií. V tomto období se etabloval klasický islámský mincovní systém.

V sekci Download je ke stažení jednoduchá aplikace pro převod datumů gregoriánského kalendáře na datum kalendáře hidžry. Trochu nešťastný je, bohužel, přepis arabských názvů měsíců do angličtiny.
Do Downloadu jsem přidal politický manifest dárfúrského povstaleckého hnutí Justice and Equality Movement. Povstalecká hnutí v Dárfúru (i v Súdánu obecně) většinou nemají jasný politický program (samozřejmě kromě podílu na vládě a bohatství z těžby ropy), ale převážně islamistické hnutí JEM je výjimkou.
Tento příběh je obdobou předchozího příběhu o Hodžovi, který ztratil svého osla a prozpěvuje si při jeho hledání. Tento příběh je převzat z knihy Muhammada Sábita نوادر جحا
Hodža Nasreddin je hrdina osmanských Turků, ale jeho příběhy jsou velmi podobné Džuhovým. Někdy záleží jen na osobě, která příběh zpracovala a zapsala.

Arabská klávesnice

arabská klávesnice.G

Pro kolegy arabštináře může být užitečné rozložení arabských znaků na klávesnici.

V horní časti jsou základní znaky a ve spodní je rozložení při zapnutém shiftu

Básně bezesporu nejpopulárnějšího moderního arabského básníka vyšly konečně i v češtině – v překladu Jaromíra Hajského je vydalo nakladatelství Dar ibn Rušd.

Balkis je možná nejznámější Kabbáního báseň věnovaná jeho irácké manželce Balqis Al Rawi, která byla zabita během útoku na iráckou ambasádu za Libanonské občanské války 15. prosince 1982 - tedy přesně před 24 roky.

Originální verzi básně můžete nalézt zde: http://nizar.ealwan.com/poet.php?action=fullnews&showcomments=1&id=73

Text je přejat z knihy Květy nevadnoucí - poklady středověkého písemnictví všech národů Evropy i Asie od Otakara Dorazila, kterou vydala Společnost Čs. Červeného kříže v roce 1947 a jejíž velmi salátové vydání se mi podařilo objevit v jednom antikvariátu.
Esej o vývoji představ o legendárním starověkém králi z 24. století př.n.l. v chápání jeho následovníků.
Posledni komentare
04.11.2008 19:55:30: Pěkný článek smiley${1} pomohl mi při učení dějepisu...smiley${1}

Mapa míst pravděpodobně navštívených Rabbim Benjaminem z Tudely

Benjamin_of_Tudela_r

Popis některých navštívených míst je poněkud zmatený a nejasný a tato mapa je pouze pravděpodobné zobrazení rabbiho cest. Zmatené a sporné jsou zejména popisy pouštních oblastí Arabského poloostrova a vzdálených krajů v Íránu.

1  
2  
 
Vážení návštěvní, stránky jsou ve výstavbě - omluvte proto prosím nedostatky. Váš Džuhá